عوارض جراحی زیبایی بینی:

مشکلات تنفسی بعد از عمل معمولا در افرادی اتفاق می افتد که غضروفهای ضعیفی دارند و بینی خود را خیلی کوچک می کنند. ضعف غضروف های بینی در معاینات قبل عمل مشخص می شود. در این موارد ممکنست نیاز به پیوند غضروف برای پیشگیری از مشکل تنفسی باشد و باید از کوچک کردن شدید بینی اجتناب نمود.

ممکن است در افرادی که به مدت طولانی دچار کجی بینی بوده اند، بعد از مدتی پس از عمل بینی دوباره شروع به کج شدن کند و ممکن است برای جلوگیری از آن نیاز به ماساژ باشد که معمولا تا ۳ ماه بعد از عمل طول می کشد. در صورت نیاز به ماساژ، توسط پزشک خود راهنمایی خواهید شد. در صورتی که بطور موثر ماساژ دهید کجی رفع خواهد شد اما در صورت عدم ماساژ کافی یا در صورتی که تمایل انحراف غضروفها شدید باشد ممکنست بعد از ۳ ماه مقدار کمی کجی باقی بماند که البته از کجی قبل از عمل خیلی خفیف تر خواهد بود. در صورتی که قبل از عمل، سوراخهای بینی این افراد نامتقارن باشد، بعد از عمل با وجودی که بهتر می شود، ممکن است کاملا قرینه نشوند. بویژه، در افرادی که بطور مادرزادی دچار شکاف لب بوده و بینی نامتقارنی دارند، معمولا نمی توان نیمه تحتانی پره های بینی و سوراخهای بینی را متقارن کرد.

بعد از عمل، در محل هایی که استخوانها شکسته شده اند نامنظمی هایی به دست می خورد که دیده نمی شوند. گاهی ممکن است واکنش بدن برای ایجاد جوشگاه استخوانی زیاد باشد و برجستگی ایجاد نماید. این برجستگی ها بتدریج با ماساژ رفع می شوند اما در برخی موارد برای تسریع روند بهبودی ممکن است از تزریقات موضعی استفاده نمود.

گاهی به تشخیص پزشک نیاز به عمل جراحی برای اصلاح برخی عوارض پیش می آید. بهتر است عمل مجدد حداقل یک سال بعد از عمل اول انجام شود مگر در مواردی که یک عارضه مشخص (مانند جابجا شدن پیوند غضروفی) که به راحتی قابل رفع باشد ایجاد شده باشد.

مشاهده  اطلاعات لازم در مورد عمل بینی در مشهد