جراحی زیبایی سینه

جراحی زیبایی سینه در خانم ها برای حالات مختلفی مانند کوچک کردن، بزرگ کردن یا بالا بردن سینه انجام می شود. روش های مختلفی برای انجام این اعمال وجود دارد که هدف همه آنها رسیدن به سایز مناسب سینه و هاله نوک سینه، رفع افتادگی و برجسته تر کردن سینه می باشد. ممکن است ترکیبی از اعمال برای یک فرد انجام شود. نوع عمل تا حدودی بر اساس نظر بیمار در مورد سایز سینه، اندازه نوک سینه، میزان بالا رفتن و تمایل به حاملگی در آینده انتخاب می شود. بعلاوه، لازم است با پزشک خود در مورد برش های عمل مشورت نمایید و بهترین روش را انتخاب کنید.

در همه این اعمال، مقداری یا همه نسج سینه باقی می ماند. در صورت حاملگی در آینده، باقیمانده نسج سینه دچار همان تغییراتی خواهد شد که به طور طبیعی در حاملگی برای سینه اتفاق می افتد. البته این تغییرات معمولا کمتر از تغییراتی است که در صورت عدم عمل قرار بود اتفاق بیافتد. با این حال، بویژه در مورد کوچک کردن سینه بهتر است زمانی عمل انجام شود که قصد آوردن فرزند دیگری نداشته باشید.

هر چند که حاملگی بعدی ممنوع یا مضر نمی باشد و اکثرا می توانید شیر دهید اما حین حاملگی سینه بزرگ می شود و پس از زایمان سینه شل می شود و نتایج عمل کم می شود. در عمل کوچک کردن سینه، ۲۰ تا۳۰ درصد احتمال وجود دارد که نتوانید بعد از زایمان بعدی شیر بدهید.

عمل بزرگ کردن یا پروتز سینه مشکل بسیار کمتری با حاملگی های بعدی دارد و تداخلی با شیر دهی ایجاد نمی کند و با توجه به برش های اندک و مخفی، حتی در افراد مجرد نیز قابل توصیه می باشد. با توجه به اینکه سایز پروتز با حاملگی تغییر نمی کند، تغییرات ناشی از حاملگی و بویژه شلی بعد زایمان در فردی که پروتز دارد کمتر خواهد بود.

عمل بالا بردن سینه بدون تغییر سایز از نظر تاثیرپذیری با حاملگی در حد وسط بین کوچک کردن و بزرگ کردن سینه می باشد و بسته به تکنیک انجام شده ممکن است تداخل اندکی با شیر دهی در آینده داشته باشد.

مشاهده  اطلاعات لازم در مورد عمل بینی در مشهد